Werk

Toon submenu

Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor personen met een handicap. Werken geeft een inkomen, levert sociale contacten op, geeft structuur aan je leven. En vooral: werken is een vorm van participatie aan de samenleving.

GRIP pleit ervoor dat in een inclusieve samenleving iedereen welkom is op de reguliere arbeidsmarkt.

Verberg submenu