Werk

Toon submenu

Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor personen met een handicap. Werken geeft een inkomen, levert sociale contacten op, geeft structuur aan je leven. En vooral: werken is een vorm van participatie aan de samenleving.

 

GRIP pleit ervoor dat in een inclusieve samenleving iedereen welkom is op de reguliere arbeidsmarkt.

 

GRIP maakt deel uit van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA). Het GOHA wil via beleidsparticipatie zowel de kwalitatieve als kwantitatievearbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap of chronische ziekte verhogen. Meer info vinden jullie op hun website.

Verberg submenu