“Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak”

Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Het was geen wandelingetje in het park maar bittere noodzaak”

Nadia Hadad is een van de drijvende krachten achter de Freedom Drive. "Geen liefdadigheid, maar mensenrechten!"   

Begrafenisstoet rolt door Brussel

Dinsdagochtend 27 september verzamelden een paar honderd mensen met een handicap uit heel Europa in het Jubelpark in Brussel om te betogen voor het recht op een onafhankelijk leven. Met symbolische grafstenen en een rouwkrans stapten en rolden ze via de Europese Commissie tot aan het Europees Parlement. Ze schreeuwden slogans zoals

  • “Proud, Strong, Visible”;
  • “Rights Not Charity”;
  • “What do we want? Freedom! When do we want it? Now!”

en zongen:

“Institutions, No Solution”.

(In het Nederlands klinkt dat zo: “Trots, Sterk, Zichtbaar”; “Rechten Geen Liefdadigheid”; “Wat willen we? Vrijheid! Wanneer willen we het? Nu!”; “Instellingen, Geen Oplossing”.)

Woordvoerster Nadia Hadad: “Dit was geen “walk in the park” (“wandelingetje in het park” in het Nederlands). Al deze mensen kwamen niet voor niks uit de verste uithoeken van Europa. De Freedom Drive is geen bezigheidstherapie en geen plezierreisje, maar pure noodzaak. De aanleiding is het feit dat het recht op een onafhankelijk leven voor de meeste personen met een handicap nog onbereikbaar is. De “Freedom Drive” vindt elke twee jaar plaats, dit was de tiende editie. Dit jaar was onze slogan ‘Don’t bury our human rights”, vertaald: “begraaf onze mensenrechten niet”. We verwijzen hiermee niet enkel naar de duizenden sterfgevallen van personen met een handicap tijdens de coronacrisis, in de eerste plaats mensen die in instellingen verbleven. We klagen ook aan dat onze mensenrechten niet worden gerespecteerd noch waargemaakt zoals ze in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap zijn opgenomen. Hoog tijd voor onze politici om dit aan te pakken en het werken aan deïnstitutionalisering de hoogste prioriteit te geven.”  

Naar aanleiding van deze verschrikkelijke realiteit publiceerde het VN-Comité in Genève dat de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap opvolgt, extra richtlijnen om het proces van deïnstitutionalisering te versnellen. Alle ministers moeten dit nu ernstig nemen en kritisch kijken naar het beleid dat ze voeren want dit is onvoldoende en zelfs contraproductief om inclusie in de maatschappij te bevorderen. Nog steeds worden aparte structuren sterk gesubsidieerd terwijl er onvoldoende geld wordt vrijgemaakt om de samenleving aan te passen en de nodige ondersteuning te voorzien.

"Dit zijn mensenrechtenschendingen"

De schendingen van onze mensenrechten zijn schering en inslag in heel Europa, getuigen Freedom Drivers uit alle landen van Europa. Nadia Hadad: “Doordat de samenleving en onze systemen niet voldoende aangepast zijn en doordat we geen toegang hebben tot de nodige hulpmiddelen, en ondersteuning worden wij nog altijd tot tweederangsburgers gekatapulteerd. 13 jaar na ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blijft de toegang tot persoonlijke assistentie geblokkeerd, moeten kinderen en volwassenen noodgedwongen in instituten verblijven, blijven de drempels voor een gewone job en een menswaardig inkomen te hoog. Dit geldt in alle Europese landen, en ook bij ons. Ook al zijn er verschillen tussen de landen en valt er veel te leren van elkaar, in geen enkel land is het rozengeur en maneschijn. Onze mensenrechten worden continu geschonden en wij zijn verontwaardigd dat dit niet hoger op de politieke agenda staat.”     

Institutionalisering is geen ver van mijn bed show

Naar aanleiding van de Freedom Drive stelt GRIP een aantal getuigenissen samen van mensen uit eigen land. Stuk voor stuk illustreren ze knelpunten die in heel Europa en ook bij ons het recht op een onafhankelijk leven moeilijk maken. Topproblemen blijven de toegang tot persoonlijke assistentie en toegankelijke en aangepaste woningen, wat kan leiden tot armoede en institutionalisering. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Herman Hillen die vanuit het woonzorgcentrum getuigt dat institutionalisering geen ver van mijn bed show is. Mensen beseffen te weinig wat het met je doet om in een instelling te leven, herhaalde Judith Neumann, een mensenrechtenactiviste uit de Verenigde Staten. Ook mensen in ons land die nu wel in de maatschappij wonen maar te weinig ondersteuning krijgen voelen die schrik. Lees bijvoorbeeld de getuigenis van Eddy Schelfhout die al 18 jaar wacht op een budget voor persoonlijke assistentie.

Ook Nadia Hadad zelf heeft daarover heel wat te vertellen. Zij heeft na 4 jaar wachten een persoonsvolgend budget gekregen na nog eens 4 jaar wachten een verhoging. “Ik heb geluk gehad, zo voelt het aan. Ik mag blij zijn dat ik het heb, krijg ik te horen. Het is moeilijk om je niet schuldig te voelen dat je een budget hebt gekregen en anderen niet. Ook al is het gewoon ons recht.”

Anderzijds hebben zelfs wij budgethouders het vaak niet gemakkelijk. Het heet wel ‘budget op maat’ maar het is vaak niet hoog genoeg om er voldoende assistentie-uren mee te betalen. Heel wat mensen moeten uit eigen inkomen bijleggen. Nadia Hadad: “Dat is niet eenmalig maar elk jaar, want als persoon met een handicap heb je geen tijdelijke maar permanente ondersteuningsnoden. Het is niet zoals iemand die een been breekt dat na een tijdje weer hersteld is. Onze handicap gaat niet weg. We moeten altijd schipperen tussen persoonlijke assistenten meer betalen en minder ondersteuningsuren krijgen óf weinig betalen en wat meer assistentie-uren hebben. Dat zijn moeilijke keuzes en iedereen gaat daar anders mee om.”

“We willen geen liefdadigheid, wel respect voor onze mensenrechten”

Ook Mathilde Fuchs uit Frankrijk bracht het thema van de budgethoogtes aan, de laatste dag van de Freedom Drive, tijdens de Conferentie. Zij stelde het zo: “we hebben recht op voldoende persoonlijke assistentie, zodat we er niet enkel in slagen te overleven, maar ook echt te leven”.

Dat de budgethoogte ook in ons land een probleem is wisten we al lang, maar gaat van kwaad naar erger, bevestigde Jos Huys (vanuit GRIP vzw) in de Hoorzitting in het Europees Parlement. Hij verwees naar het feit dat wie na lang wachten toch een budget krijgt, het met een pak minder moet doen dan eerst bepaald. Lees ons artikel over de 'gevolgen van de actualisering van de persoonsvolgende budgetten' . Hij verwees ook naar het experiment met een aantal mensen in prioriteitengroep 2 die maar een half budget zouden krijgen. Lees waarom dit een verzwakking is van het recht op ondersteuning en we dus geen voorstander zijn.  

Wees dankbaar dat je iets krijgt en trek je plan maar 

Nadia Hadad: “Een van de slogans in de Freedom Drive is niet voor niets “Rights Not Charity”. We hebben rechten maar worden verwacht dankbaar te zijn als we een aalmoes krijgen. Dat moet stoppen. In Vlaanderen maakt men te weinig macrobudget vrij. Dan probeert men de schaarse budgetten zoveel mogelijk te verdelen. Sorry maar waar eindigt dat? Dat leidt nergens toe. Het recht op ondersteuning waarmaken gaat niet over iedereen een beetje ondersteuning  geven. Iedereen moet een budget op maat van de individuele ondersteuningsnood krijgen. Wat kunnen sommige mensen doen met maar 3 uur persoonlijke assistentie per dag? Moeten we de rest van de uren niet bestaan / leven? Het wordt tijd dat veel meer mensen echt op tafel durven te kloppen.”

Investeren in inclusie

Politici begrijpen ook nog te weinig dat middelen inzetten op persoonlijke assistentie slim is. Het is investeren in kansen voor burgers om ten volle deel te nemen aan de samenleving en je leven in eigen handen nemen. Idem voor aanpassingen aan de samenleving zodat iedereen kan meedoen.”

“De samenleving maken we allemaal. Een inclusieve samenleving komt iedereen ten goede”, bevestigde ook Elke Van den Brandt die als Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid toegaf dat er nog heel veel werk op de plank ligt.

Eurocommissaris Helena Dalli (Gelijkheid) bracht in dat een nieuw pakket maatregelen rond Werk ook de uitdaging van de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Ze benadrukte dat ook personen met een handicap zouden moeten kunnen werken. Een belangrijk punt want een van de vier eisen van ENIL voor de Freedom Drive 2022 is het verkleinen van de tewerkstellingskloof tussen mensen met en zonder handicap. En dit niet louter omdat er extra mensen nodig zijn voor de arbeidsmarkt, maar vooral omdat mensen met een handicap recht hebben op werk. Lees hierover de getuigenis van Sofie, ouder van Tane. Jammer genoeg antwoordde Helena Dalli nogal ontwijkend op de vraag of ze EU-fondsen zou terugvorderen wanneer blijkt dat die voor nieuwe instellingen werden gebruikt. En ze vermeldde het belang van de job van persoonlijke assistenten niet.

Nadia Hadad: “Rond tewerkstelling is heel wat te zeggen. Als mensen de nodige persoonlijke assistentie niet krijgen verhindert hun dat om te gaan werken. Als ze in een instelling wonen is het al helemaal moeilijk. Dus ja, deïnstitutionalisering is ook daarvoor belangrijk. En investeren in persoonlijke assistentie is bouwen aan kansen voor tewerkstelling. Op alle politieke niveaus zou men moeten inzetten op de bekendmaking, waardering en financiering van de job van persoonlijke assistent. Dat zou bovendien een investering zijn in een heel waardevolle tewerkstelling.”

De job van persoonlijke assistent

Nadia Hadad: Er zijn veel vooroordelen als zou persoonlijke assistent sowieso een zware job zijn, of een saaie. Maar het hangt heel erg af van de ondersteuningsnoden van de persoon wat de concrete taken zijn. Het kan gaan over rijden met een aangepaste auto, assisteren in de klas, notities nemen op een vergadering, helpen bij toiletbezoek, uitleg geven in een klerenwinkel, jas aan- en uittrekken, verduidelijken aan anderen wat de persoon zegt, enz. Het kan een heel flexibele en variërende job zijn,  met veel uitdagingen en kansen om bij te leren.

Hoe divers de job kan zijn, komt meteen naar boven als je met persoonlijke assistenten praat. Nadia Hadad: “In 2021 zette GRIP de ervaringen bij elkaar in een reeks duo-interviews budgethouder – persoonlijke assistent. Ik werkte ook mee aan de brochure “#inclusie#persoonlijkeassistentie: grip op je leven” en ging ze mee overhandigen aan minister Beke. Inzetten op meer bekendheid vind ik heel belangrijk, want veel mensen kennen persoonlijke assistentie en het beroep niet. En onbekend is onbemind. Er zijn te weinig persoonlijke assistenten te vinden en dat is een groot probleem. Er is nog nooit een serieuze campagne geweest vanuit de Vlaamse Overheid om het beroep echt sterk in de kijker te zetten. Maar niet alleen bekendmaking is belangrijk, het moet ook gepaard gaan met maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Budgetten die echt op maat zijn van de ondersteuningsnood dus.

Als afsluiter van de campagne 20jaarpersoonlijkeassistentie schreef GRIP eind vorig jaar een manifest dat oproept om persoonlijke assistentie te versterken. Er staan tien aanbevelingen in hoe dit kan. “We hebben dit wel kunnen afgeven aan Wouter Beke in december 2021. Maar hij beloofde om de aanbevelingen ook te bestuderen en dan met ons verder te bespreken. Die opvolging bleef tot nu toe uit en ook huidig minister van Welzijn Hilde Crevits heeft dit nog niet opgenomen. Dat is heel jammer. Ook al hebben we het al honderd keer gezegd, er is te weinig besef van hoe cruciaal persoonlijke assistentie is voor ons. Om ons eigen leven in handen te hebben, om een waardig leven te leiden. Om buiten te komen en actief mee te doen aan de samenleving. Om de kloven te overbruggen die er toch nog vaak zijn tussen de persoon met een handicap en de samenleving. Het is de sleutel tot inclusie! En het geeft ons vrijheid.”

Filmpjes van 1 minuut over de betekenis van persoonlijke assistentie

Oproep

GRIP zoekt verenigingen en groepen mensen die achter het manifest staan en het mee willen helpen verspreiden, uiteraard binnen de eigen mogelijkheden. Samen staan we sterker en kunnen we meer aandacht voor persoonlijke assistentie opeisen!     

Contacteer hiervoor Katrijn of Nadia via katrijn@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" Nieuw vonnis experiment: "Maar een half budget geven is ongrondwettelijk" GRIP (nogmaals): "Het moet gedaan zijn met afdingen op het recht op ondersteuning. Vlaamse regering moet dit zonder verder uitstel rechtzetten" . Foto: Amélie Soenen. 16 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Ondersteuning is een sociaal grondrecht van de persoon met een handicap Duiding in "Tijd voor Mensenrechten". 13 feb 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 12 maart in Hasselt Oproep actie 12 maart in Hasselt Kom mee protesteren tegen de wachtlijst voor ondersteuning! 12 feb 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Nog onduidelijk hoe regering ongrondwettelijke besparingen in verleden zal rechtzetten Zowel voor beheerskosten als actualisering snel duidelijkheid nodig 26 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten Vlaamse regering vindt 12 miljoen euro om budgetverminderingen door "actualisering" recht te zetten "Goede eerste stap, maar ongerustheid over uitwerking blijft." 13 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” Persbericht: “Regering moet arrest Raad van State correct uitvoeren” "Mensen dwingen om alsnog zelf te bewijzen dat ze er recht op hebben, zou ongehoord zijn" 12 jan 2024 / Katrijn Ruts Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Wij verdedigen het recht op ondersteuning, wil jij hiervoor een gift geven? Jouw gift is heel belangrijk om onze juridische actie te kunnen financieren. 11 jan 2024 / Katrijn Ruts Ondersteuning Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" Raad van State: "budgetverminderingen door actualisering zijn ongrondwettig" GRIP vocht dit samen met burgers met een handicap aan. Lees onze reactie in dit persbericht! 08 jan 2024 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” Slachtoffer actualisering: “Ik wil hier weg! Dit is niet vol te houden!” We wachten nog steeds op uitspraak van de Raad van State en weten niet wanneer die zal vallen. 23 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" Persbericht actie "Wachten tot in de doodskist" De Vlaamse regering wil ook volgend jaar NIET de middelen vrijmaken om de wachtlijsten voor ondersteuning op te lossen. Onaanvaardbaar! De protestactie vandaag is dus meer dan nodig! 17 nov 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Besparingen ingevolge de actualiseringen van persoonsvolgende budgetten kennen exponentiële groei Jaarlijkse besparing loopt op tot meer dan 7 miljoen euro. 11 nov 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Oproep actie 17 november "Moeten we wachten tot in de doodkist?" Burgers met een handicap zullen doodskisten plaatsen als protest tegen de wachtlijst voor een budget voor ondersteuning. Kom ook of help om de oproep te verspreiden! 31 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, “Maak een begroting op die rekening houdt met onze mensenrechten”, Persbericht actie 2 voor het recht op ondersteuning: we trekken langs CD&V, N-VA en Open VLD. 16 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Welke verenigingen vinden ook dat mensen hun hele PVB moeten krijgen? Het experiment waarbij mensen slechts de helft van hun PVB kregen is in strijd met de Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? (afbeelding: sclera.be) 12 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren Het experiment met de halve budgetten is ongrondwettig. "De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten." 06 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Sluit jij ook aan bij deze beweging voor het recht op ondersteuning? Kom mee op 16 oktober met de boodschap "We pikken het niet langer dat we voor aap op de wachtlijst staan"! 05 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" "Vlaanderen mag rechten personen met een handicap niet afbreken" Vandaag bekijkt de Raad van State de zaak van de actualisering. Volgens GRIP is die in strijd met de Grondwet. 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! Steun de juridische actie van GRIP. Elke gift telt ! GRIP komt via juridische actie op voor mensenrechten. We hebben hiervoor financiële steun van burgers nodig! 04 okt 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!”  Kurt Vanhauwaert roept op voor 4 oktober: “Ik schreeuw het van de daken!” “Rechten om een menswaardig leven mogelijk te maken. Meer of minder is het toch niet?” 29 sep 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Kom mee protesteren op 4 oktober tegen verminderingen PVB Op 4 oktober om 14.30u verdedigen onze advocaten het recht op een volwaardig persoonsvolgend budget. We roepen op om talrijk aanwezig te zijn. 23 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Een eerbetoon aan Joke Mariman Een eerbetoon aan Joke Mariman Een mensenrechtenactiviste die streed voor haar eigen rechten en voor die van anderen. Met veel respect houden we Joke in onze herinnering. 21 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment” Persbericht na afloop van eerste actie voor het recht op ondersteuning. Martelaarsplein Brussel 15 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Personen met een handicap protesteren in apenpak tegen wachtlijst Persbericht bij start actie 1 voor het recht op ondersteuning, Martelaarsplein, Brussel 14 sep 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Los dit op deze legislatuur" "Los dit op deze legislatuur" Terzake, 12/07/2023. Via een experiment krijgen 1100 mensen maar de helft van hun PVB. 25 jul 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Met mensenrechten experimenteer je niet Met mensenrechten experimenteer je niet “Moet mijn kind proefkonijn voor het beleid zijn?” kopte De Standaard op 22 juni. Terechte persaandacht voor rechtszaken halve persoonsvolgende budgetten. 27 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Duiding bij hardnekkige stellingen over de actualisering Zorgde de actualisering voor meer gelijkheid? Kan de minister nog niet bijsturen? Zullen andere personen minder krijgen? 23 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Auditeur Raad van State vernietigend voor Vlaamse regering Persbericht GRIP: “Regering verminderde onterecht duizenden persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap” 21 jun 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning Open brief aan minister Crevits Open brief aan minister Crevits "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" 19 jun 2023 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Kom je steun betuigen op 21 juni ! Kom je steun betuigen op 21 juni ! Herman en Glenn komen in de rechtbank op voor hun recht op een volledig PVB. GRIP: "Recht op ondersteuning niet afbreken of uitstellen, maar waarmaken!" 13 jun 2023 / Katrijn Ruts Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Gazet van 't Budget over Manifest Persoonlijke Assistentie Dubbelinterview met Lien Van de Wiel van bijstandsorganisatie Absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Manifesto Personal Assistance Manifesto Personal Assistance Ons Manifest Persoonlijke Assistentie nu ook in het Engels - One of our key documents, now in English! 02 mei 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Actualiseringen van persoonsvolgende budgetten blijven actueel Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen € ... 13 apr 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Warm op: recht op ondersteuning Online – woensdag 29 maart – van 19u tot 20u30 14 feb 2023 / Marie Aeles Mensenrechten Ondersteuning Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten Update tabellen actualisering persoonsvolgende budgetten In deze tekst zie je de gevolgen in 2021, 2022 en 2023. Aparte tabellen voor deelbudgetten prioriteitengroep 2 16 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Mama van Simon van Down The Road: "Nee, we zijn niet blij" Een pakkende getuigenis op dewereldmorgen met extra uitleg van GRIP over de halve PVB's. Foto: Amélie Soenen 13 jan 2023 / Katrijn Ruts Ondersteuning Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten Terechte aandacht in parlement voor rechtszaken deelbudgetten 2023 opent met hele reeks vragen en interpellaties over halvering PVB's. Volg online, live of later! 10 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Let op voor deadline rechtbank" "Let op voor deadline rechtbank" Voorzitter GRIP Luc Demarez geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de stap naar de rechter voor wie niet akkoord gaat met deelbudget. 08 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Onze voorzitter op VTM nieuws Onze voorzitter op VTM nieuws "Het is te begrijpen dat mensen naar de rechtbank stappen als de overheid niet te betrouwen is." 06 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Mensen stappen naar rechter voor volledig PVB Op 3 januari 2023 bracht Het Laatste Nieuws de verhalen van Glenn en Herman. "Met een half budget komen we niet toe." 05 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Vragen rond rechtszaken bij katrijn@gripvzw.be Wegens vakantie van collega's worden mails naar info@gripvzw.be niet gelezen tot 9 januari. 03 jan 2023 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget Persbericht Modelverzoekschrift voor arbeidsrechtbank tegen deelbudget We verlagen de drempel voor wie maar een deel van zijn / haar PVB kreeg en naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 20 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget Modelverzoekschrift voor wie niet akkoord gaat met een deelbudget In opdracht van GRIP, door PROGRESS Lawyers Network Antwerpen, voor iedereen in experiment prioriteitengroep 2 die naar de rechtbank wil stappen. (foto: www.sclera.be) 16 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" "Vertrouwens- en rechtsbeginsel geschonden" Arbeidsrechtbank Antwerpen geeft mensen met een handicap gelijk die protesteerden tegen verlaging van hun PVB door correctiefase 2. 12 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Situatie in PG2 en PG3 van kwaad naar erger Uit nieuwe cijfers blijkt dat gros wachtenden steeds langer in de kou staat. GRIP: "Alle wachtenden hebben evenveel recht op hun PVB" (foto: www.sclera.be) 09 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Wanneer zelfs nood van tafel wordt geveegd Terzake bracht een naar de keel grijpende reportage met Joke Mariman en Karl Meesters. Gevolgd door een ontgoochelend studiogesprek met de minister. 06 dec 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning, door een juridische bril Het recht op ondersteuning versterken, dat is hard nodig. In ons verkennend onderzoek bekijken we het thema onder meer vanuit een juridisch perspectief. 28 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten Door een halvering EN een actualisering krijgen de 1100 langstwachtenden in prioriteitengroep 2 tot 63% minder budget dan waar ze recht op hebben. "Kan niet". 18 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" Baanbrekend vonnis! "Vlaanderen mag persoonsvolgende budgetten niet verminderen" De "actualisering" is in strijd met onze Grondwet... 17 nov 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Persbericht na de Freedom Drive Protestmars 2022 Eurocommissaris Helena Dalli ontmoet de demonstranten in de gietende regen en onderstreept het belang van de betoging. 28 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Persbericht Freedom Drive 2022 Persbericht Freedom Drive 2022 Vandaag betogen honderden personen met een handicap in Brussel in de Freedom Drive. "Wij willen ons leven in eigen handen hebben" 27 sep 2022 / Katrijn Ruts "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "Wordt de Septemberverklaring een verklaring voor inclusie?" "We denken van niet. En toch is er een bredere politieke koerswijziging nodig!" Nadia Hadad en Viviane Sorée op Knack.be. 26 sep 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag "Ik wil mijn vrijheid terug!" "Ik wil mijn vrijheid terug!" Herman Hillen getuigt over institutionalisering. GRIP: “Dit is geen ver van mijn bed show. Vlaanderen moet dit stoppen”. 25 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" "Er zijn geen excuses om er eindelijk aan te beginnen" We tellen af naar DE betoging van het jaar voor de rechten van personen met een handicap. Heel hard nodig, getuigt Eddy Schelfhout. 22 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 Eisenpakket van ENIL voor Freedom Drive 2022 "We hebben recht op onafhankelijk leven. Politici, maak het waar!" Ontdek ENIL's eisen voor Europa en onze regeringen. 21 sep 2022 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag "Kiezen voor inclusie is een helse job" "Kiezen voor inclusie is een helse job" Bruzz interviewde Nadia Hadad, co-voorzitter van ENIL vzw die op 27/09 in Brussel een betoging voor het recht op een onafhankelijk leven organiseert. 20 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning VN-Verdrag Is dit een feestje waard? Is dit een feestje waard? 50 jaar Onafhankelijk Leven en 10 x Freedom Drive: dat moet gevierd worden! Of toch niet? Schrijf 27 september in je agenda! 12 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen VN-Verdrag Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Broodnodige richtlijnen van de VN rond deïnstitutionalisering af en online! Goed nieuws en hard nodig, vindt GRIP, want er gebeurt te weinig om het recht op een onafhankelijk leven mogelijk te maken. 09 sep 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning ONTmoetingscafé: thema coaching en ondersteuning Zaterdag 24 september 2022, 14u-17u 06 sep 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Ziet Hilde Crevits kinderen liever in instellingen dan thuis? Kiezen voor inclusie voor je kind met een handicap wordt nog steeds bemoeilijkt. Wat doet welzijnsminister Crevits? 12 aug 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Wonen Ondersteuning "Ik voel me bestolen door het VAPH" "Ik voel me bestolen door het VAPH" Herman Hillen wacht al 5 jaar op PVB en woont ondertussen noodgedwongen in een rusthuis dat te duur is voor zijn pensioen. 01 aug 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" "Minister Crevits breekt recht op ondersteuning verder af" Een experiment met de 1100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 moet uitwijzen of een half budget volstaat. 25 jul 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Niets meer en ook niets minder Niets meer en ook niets minder @N-VA en alle andere politieke partijen: de te kleine koek herverdelen onder te veel hongerige monden is NIET de goede weg. 30 jun 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden? Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 15 jun 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Beke en handicap: van de regen in de f(l)op Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be) 11 mei 2022 / Katrijn Ruts Ondersteuning Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be) 06 mei 2022 / Katrijn Ruts Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken. 19 apr 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Persoonlijke assistentie in 1 minuut Persoonlijke assistentie in 1 minuut Kan je verwoorden wat persoonlijke assistentie betekent voor jou... in slechts 1 minuut ?! 15 mrt 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning Zuurstof voor de toekomst Zuurstof voor de toekomst Over inclusie, de zoektocht naar een persoonlijke assistent en boodschappen voor Minister Beke. 22 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Zo sluiten we onze campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie af Na een campagnejaar met maandelijkse duo-interviews overhandigen we een brochure met boodschap aan de minister van Welzijn. 15 dec 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoek over persoonlijke assistentie Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 12 januari mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie. 25 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school. 15 nov 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en k ... 27 okt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija 20 jaar Persoonlijke Assistentie: Muriel en Freija Muriel: “Persoonlijke assistentie heeft mijn leven volledig veranderd”. Freija: “Het is een heel zinvolle job die me veel voldoening geeft” 15 okt 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Persoonlijke assistentie: wettelijk geregeld Al 20 jaar krijgen mensen met een handicap in Vlaanderen via persoonlijke assistentie grip op het eigen leven. 22 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena en Sara: “Sterke vrouw. Tsjakaaa!” Xena is 20 jaar en studeert orthopedagogie aan Hogeschool UCLL. Sara is haar persoonlijke assistent. Xena: “Sara is de braafste van de wereld!” Sara: “Ik probeer de taal van inclusie uit te dragen. Da ... 15 sep 2021 / Katrijn Ruts Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Persoonlijke Assistentie 20 jaar: ‘Ik ben geen kostenpost, ik ben een investering waard’ Maandelijks interviewt GRIP een budgethouder én een persoonlijk assistent om de meerwaarde van deze zelfgestuurde vorm van ondersteuning in de verf te zetten. Deze keer doen Glenn en Kenny samen hun v ... 16 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? Leven on hold: vinden we dat normaal voor mensen met een handicap? De gelatenheid over de wachtlijsten is groot. Lees onze opinie. 31 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' Persoonlijke Assistentie 20 jaar: 'Mijn handen en voeten: zonder persoonlijk assistent heb ik geen bewegingsvrijheid' 18 mei 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Geen eenzaam isolement dankzij persoonlijke assistentie Monique Van den Abbeel en vrijwilliger Lieven Debrauwer reflecteren samen over de meerwaarde die persoonlijke assistentie in hun leven brengt. 15 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Waarom blijft 'de wachtlijsten aanpakken' zo pijnlijk ondermaats? Hannah (27) en haar ouders Marjan en Guy wachten al jaren op een budget en verkijken daardoor mooie kansen op een verderzetting van een inclusief leven. Hoe zwaar de impact daarvan kan zijn, hoor je i ... 02 apr 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Gabria en Nena Gabria Vermeir en haar assistente Nena Baerbier delen met ons hoeveel meerwaarde het kunnen inzetten van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) al heeft gebracht in het leven van een jongevrouw met h ... 15 mrt 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen Met persoonsvolgende budgetten kan je niet zomaar spelen GRIP vraagt de Vlaamse Regering om verduidelijking inzake hun plannen om de toegekende persoonsvolgende budgetten (PVB's) van mensen op de wachtlijst zomaar aan te passen aan de nieuw ingevoerde budge ... 16 feb 2021 / Lynn Formesyn
Verberg submenu