Afsluiter interviewreeks wonen 2021

Wonen Afsluiter interviewreeks wonen 2021

In 2021 kon je op onze website 7 interviews lezen over het recht op wonen. Die reeks ronden we nu af met een terugblik en een laatste gesprek.

Het recht op zelfstandig wonen zit verankerd in de mensenrechten. Ook wanneer je leeft met een handicap zou je in een ideale wereld toegang moeten hebben tot een eigen thuis, een plek waar je graag woont, je veilig en wel voelt en waarbinnen je, met de juiste omkadering, zelf kan bepalen hoe je zou willen leven. In de standpuntnota van GRIP over een inclusief woonbeleid lees je meer over het recht op wonen, de knelpunten en de aandachtspunten om het recht op wonen dichterbij te brengen voor personen met een handicap. Je kan ook een samenvatting in eenvoudige taal lezen in ons webartikel "Recht op wonen in 't kort".

Om te illustreren waar vandaag de knelpunten in het woonbeleid zitten, publiceerde GRIP in 2021 een reeks gesprekken met ervaringsdeskundigen, experten en beleidsmakers.

Een overzicht van al onze gesprekspartners in deze reeks wonen, van onder naar boven: Ans Janssens, Tim Agterbos, Matthias Diependaele, Hugo Beersmans en Joy Verstichele, Sofie De Schryver en Paul Pasteels

Terugblik

Een overzicht van al onze gesprekspartners in deze reeks wonen, van onder naar boven: Ans Janssens, Tim Agterbos, Matthias Diependaele, Hugo Beersmans en Joy Verstichele, Sofie De Schryver en Paul Pasteels

Hieronder vind je een overzicht met telkens de link naar het interview:

Ans Janssens nam ons mee op haar woelige zoektocht naar een eigen woonplek als jonge vrouw die 24 op 24 ondersteuning nodig heeft. Na goed omkaderd op kot te hebben gezeten tijdens haar studententijd, bleek het op de private huurmarkt een heel pak minder evident.

Lees hier haar verhaal

Koen Hermans reflecteerde als onderzoeker samen met ons over de handicaps in het huidige woonbeleid. De grootste drempels liggen vandaag in de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid.

Ontdek het gesprek hier

Tim Agterbos zoekt al jaren tevergeefs naar een rolstoelvriendelijk en betaalbaar appartement in Antwerpen. Hij roeit momenteel met de riemen die hij heeft in een onaangepaste woonst in Turnhout en ervaart het proberen vervullen van zijn woonwensen als een straatje zonder eind.

Zijn verhaal lees je hier

Matthias Diependaele heeft als Vlaams minister van Wonen een sleutelpositie om het recht op wonen dichterbij te brengen óf verder weg te duwen. We kwamen met veel vragen, maar bleven na deze oog in oog serieus op onze honger zitten. Oordeel vooral zelf:

Lees hier het interview

Hugo Beersmans, woordvoerder van de Woonzaak, en Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, gaven weerwerk op een aantal uitspraken van minister Diependaele. Volgens hen ontbreekt er in Vlaanderen tot op vandaag een rechtvaardig woonbeleid dat het recht op wonen voor iedereen vooropstelt. Dit is ook de analyse van GRIP, die de Woonzaak daarom volmondig steunt.

Het duogesprek vind je hier

Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, volop hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken: een cohousingproject in het groen met woongenoten die stukjes van haar assistentie op zich nemen.

Lees hier het gesprek én ontdek de blog waarin Sofie haar woonzoektocht met je deelt.

Paul Pasteels kon dankzij financiële steun van familie zijn eigen plek vinden. De combinatie met persoonlijke assistentie zorgt ervoor dat hij steeds meer grip op zijn leven heeft en zelf keuzes kan maken. "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen!", klinkt het bij Paul overtuigend.

Duik hier mee in zijn verhaal

Helmer Rooze en Ben Forier

De afronder

Helmer Rooze en Ben Forier

In ons laatste interview van 2021 spraken we met Helmer Rooze en Ben Forier, twee topmannen binnen de Vlaamse Overheid. Helmer Rooze werkt voor Wonen Vlaanderen, het agentschap binnen de overheid over Wonen. Ben Forier werkt bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die de sociale huisvesting ondersteunt.

Gezien de lengte van het interview en de behoorlijk technische en complexe materie die besproken wordt, vatten we de belangrijkste inhoud hieronder graag voor je samen.

Het volledige duogesprek kan je hier lezen

  • Er worden elk jaar 1.700 tot 1.800 sociale woningen gebouwd. Dat zouden er meer moeten kunnen zijn. Er staan 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Er zijn niet genoeg projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen terwijl er wel voldoende budget voor wordt voorzien. De capaciteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen zou verhoogd moeten worden zodat er meer projecten kunnen komen, want méér woningen is de belangrijkste doelstelling.

  • Om de resterende open ruimte vrij te houden, worden bouwprojecten vooral gepland in stads- en dorpskernen waar al veel mensen wonen. Daar blijkt meer weerstand te zijn vanuit de bewoners, die liever geen sociale woningen willen in hun buurt en die verkeersoverlast vrezen. 

  • De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten meer ondersteund worden zodat ze ook meer sociale woningen kunnen bijbouwen. Vanuit beleid wil men ook investeerders ondersteunen die - met het oog op winst - woningen bouwen op de private huurmarkt.

  • Er wordt elk jaar 80 miljoen euro uitgegeven aan huursubsidies en huurpremies, die huren op de private markt betaalbaarder moeten maken. Als je de 20% mensen met de laagste inkomens die op de private markt huren een huursubsidie of huurpremie zou geven, dan heb je 300 miljoen euro extra nodig.

  • Door de voorrangsregels krijgen mensen die niet in de gemeente wonen niet of amper de kans om een sociale woning te kunnen huren. Dit wordt de lokale binding genoemd en heeft als doel dat gemeentes woningen kunnen toewijzen aan mensen van hun eigen gemeente. Dat wordt gezien als een manier om de weerstand van de bevolking en van gemeentes tegen de bouw van sociale huisvesting te verminderen.   

  • Voor mensen met een handicap is het vaak moeilijker om te verhuizen, zeker wanneer ze afhankelijk zijn van mantelzorgers die best in de buurt zijn of meeverhuizen. De koppeling tussen wonen en ondersteuning is een specifiek aandachtspunt bij personen met een handicap. De bestaande ADL-woningen blijken steeds moeilijker af te stemmen op de noden en wensen van de mensen. Ook na de invoering van de persoonsvolgende financiering blijft dit een probleem. Voorzieningen die aangepaste woningen aanbieden met de voorwaarde dat je een bepaald budget bij hen moet besteden voor ondersteuning zien steeds meer leegstand.

  • Op vlak van woonomgeving, openbare ruimte en openbaar vervoer zijn er belangrijke uitdagingen, omdat die nu niet aangepast zijn aan personen met een handicap. Ook de toegankelijkheid en aangepastheid van de woningen is belangrijk. Niet enkel van de eigen woning, maar ook van andere woningen. Je bent bijvoorbeeld als rolstoelgebruiker vaak beperkt om op bezoek te gaan bij mensen omdat veel van de bestaande woningen niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Het is belangrijk, maar moeilijk om het principe van Universal Design toe te passen op de woningmarkt.

  • Voor sociale woningen zijn er richtlijnen rond toegankelijkheid die zouden moeten worden toegepast. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kijkt erop toe dat die richtlijnen gevolgd worden. Wanneer sociale woningen worden gerenoveerd zijn er geen bindende richtlijnen. VMSW vraagt wel aan de sociale huisvestingsmaatschappijen dat ze renoveren met aandacht voor toegankelijkheid.

Gerelateerde artikels

Wonen VN-Verdrag "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" Woordvoerder Reinhart Niesten legt uit welk advies de Vlaamse Adviesraad NOOZO gaf aan de Vlaamse Regering. 19 okt 2023 / Katrijn Ruts Toegankelijkheid Inkomen Mensenrechten Wonen Effect wooncrisis op mensen met een handicap Effect wooncrisis op mensen met een handicap Met prof. Pascal De Decker brengen we op Sociaal.Net alarmerende cijfers, knelpunten maar ook oplossingen. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Wonen Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Razend interessant en inspirerend...over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie 16 feb 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen De Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen geeft diepe kloof aan tussen personen met en zonder handicap. 23 dec 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Veranderingen in het woonlandschap Veranderingen in het woonlandschap In dit artikel vind je informatie over wat sociale verhuurkantoren zijn en een paar reflecties van GRIP op de actualiteit. 28 jul 2022 / Katrijn Ruts Wonen "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" Paul Pasteels vertelt waarom het zo belangrijk is om een eigen woonplek te hebben waarin hij zelf zijn leven kan leven. 08 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken. 03 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft? 25 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt? 10 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" In deze interviewreeks brengen we de knelpunten in kaart van het woonbeleid voor personen met een handicap. Dat het recht op wonen niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos. 16 sep 2021 / Lynn Formesyn Toegankelijkheid Wonen Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Waar zitten de handicaps in ons huidig woonbeleid? GRIP sprak erover met Koen Hermans. 04 mei 2021 / Lynn Formesyn Wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen GRIP-collega Ans Janssens (27) getuigt over hoe woelig de weg naar een eigen woonst verloopt, ook al vindt ze zichzelf nog behoren tot de gelukzakken. 07 apr 2021 / Lynn Formesyn Recht op wonen in 't kort Recht op wonen in 't kort Wat is het recht op wonen? Hoe is het gesteld in ons land? Hoe kan het beter? Lees erover in onze korte tekst in eenvoudigere taal! 17 jan 2021 / Katrijn Ruts Daarom steunt GRIP de Woonzaak Daarom steunt GRIP de Woonzaak Met de Woonzaak werken diverse organisaties samen om de wooncrisis te stoppen. Ook GRIP heeft zich aangesloten. 16 jan 2021 / Katrijn Ruts Mensenrechten Discriminatie huurmarkt Discriminatie huurmarkt Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?" 10 dec 2020 / Katrijn Ruts Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Dit opiniestuk op knack.be pleit voor een beleid dat een leven in de maatschappij ten volle ondersteunt. Het kwam tot stand in samenwerking  met mensen uit het Netwerk Ondersteuningsbeleid van GRIP. 15 jun 2020 / Katrijn Ruts Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 31 jan 2020 / Katrijn Ruts Wonen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Iedereen heeft recht op een eigen woonplek midden in de maatschappij. Jan en Léticia, Guny, Dominiek, Geert, Thomas en Katy vertellen hun ervaring met het realiseren van hun woondroom. Inspirerende ge ... 06 mrt 2018 / Katrijn Ruts Wonen Een huis, een thuis, maar geen tehuis Een huis, een thuis, maar geen tehuis In onze nieuwste publicatie #inclusie#wonen laten we 5 mensen aan het woord. Zij vertellen hoe ze inclusief wonen waarmaken in de praktijk. 11 dec 2017 / Katrijn Ruts Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid Nog veel werk voor het woonbeleid Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe pers ... 30 apr 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu